mental-coaching,kognitiv-coaching,kognitiv-terapi,life-coach,life-coaching,lifecoach,lifecoaching,mentalcoaching,vanecoach,ændre-vaner,adfærdsændring,ændre-adfærd,tankemønstre,adfærdsmønstre,personlig-coach,personlig-coaching,psykolog,psykoterapi,psykoterapeut,terapeut,motivationscoach,motivation-coach

Brugsvilkår

Dækning

Disse brugsvilkår regulerer forholdet til brugere af mindcode.dk, personer og/eller institutioner/organisationer/virksomheder der samarbejder med MINDCODE/Morten Bracker, modtagere af ydelser udbudt af MINDCODE/Morten Bracker samt mellem brugere, der interagerer med og via mindcode.dk.

Ansvar og rettigheder

MINDCODE/Morten Bracker forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre på alle vilkår, nævnt på mindcode.dk uden at kunne blive draget til ansvar for konsekvenser for anden part heraf. MINDCODE/Morten Bracker kan ikke forpligtes til, at følge angivne vilkår bagudrettet, for så vidt at de er blevet ændret og offentliggjort på tidspunktet for et eventuelt krav og der ikke forud er indgået mundtlig eller skriftlig aftale med MINDCODE/Morten Bracker om andre vilkår.

Der tages forbehold for fejl og ændringer på mindcode.dk.

Ansvarsfraskrivelse:

MINDCODE/Morten Bracker fralægger sig et hvert ansvar i forbindelse med andre personers og/eller virksomheders/organisationers anvendelse af viden og indhold hentet fra websitet mindcode.dk. Anvendes viden eller information hentet fra mindcode.dk er dette på 100% eget ansvar for den/de, der foretager anvendelsen. mindcode.dk eller MINDCODE/Morten Bracker kan ikke stilles til ansvar eller på nogen måde gøres erstatningspligtig i forbindelse med eventuelt tab eller anden skade, såvel personlig som erhvervsmæssig, i relation til denne anvendelse.

Viden og indhold, der tilbydes fra mindcode.dk skal alene betragtes som tilbud og anvendelsen er frivillig. Såfremt der er indgået betaling for ydelsen er køber (kunde hos MINDCODE/Morten Bracker) indforstået med at fralægge sig enhver ret til erstatning og ligeledes indforstået med, at samarbejdet med MINDCODE/Morten Bracker er frivilligt og på eget initiativ, hvad end ydelsen fra MINDCODE/Morten Brackers side er gratis eller kommerciel. Køber (kunde hos MINDCODE/Morten Bracker) accepterer således, at MINDCODE/Morten Bracker er ansvarsfri og ikke kan stilles til ansvar på nogen måde i forbindelse med tab eller anden skade, såvel personligt som erhvervsmæssigt i forhold til samarbejdet med eller relationen mellem kunde/køber og MINDCODE/Morten Bracker.

Copyright

MINDCODE/Morten Bracker har ophavsret til alt indhold på websitet mindcode.dk. Dette gælder både tekstindhold, produkttitler, ydelser og koncepter, billeder, grafik samt øvrigt indhold. Indhold må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra MINDCODE/Morten Bracker. Dog må indhold citeres ved tydelig kildeangivelse.

Accept af vilkår og betingelser

Denne aftale, som accepteres i kraft af anvendelse af webstedet samt ved indgåelse af samarbejder eller coachingforløb hos MINDCODE/Morten Bracker, indeholder hele aftalen mellem dig og MINDCODE/Morten Bracker vedrørende anvendelsen af webstedet og/eller tjenester udbudt af MINDCODE/Morten Bracker. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale kendes ugyldig, skal den resterende del af denne aftale, fortsat fungere i fuld kraft og effekt.

Ved at anvende viden og indhold fra mindcode.dk eller ved at indgå nogen form for samarbejde med eller anden relation til MINDCODE/Morten Bracker, accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.

Kontakt og information

Hvis du har spørgsmål om nærværende rettigheder og begrænsninger, kan du kontakte mig ved hjælp af kontaktformularen.

Bestil tid

Hvis du ønsker at aftale tid for en coaching-session, eller blot vil høre mere om Coaching-forløb, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen, så vender jeg straks tilbage til dig.

MIND YOU

Kom med på mit nyhedsfeed - så får du direkte besked om særlige tilbud, arrangementer og spændende nyheder - før alle andre.